Autismus bez cenzury (ABC)

3. srpna 2022 , 11:11

3. srpna 2022, 11:11

 

Co je ABC?

Autismus bez cenzury (ABC) je organizace sdružující rodiny dětí s autismem.

Poskytuje poradenství, terapie a aktivity rodinám dětí s autismem, jejich blízkým a odborné veřejnosti. Zajišťují spolupráci s odborníky z oboru - realizují  přednášky, semináře, odborné výcviky, terapie, volnočasové aktivity, výchovně vzdělávacích činností a pobytové akce. 

 

Co nabízí ABC?

  • Aktivity v herně

Organizace ABC disponuje vlastní hernou, kde nabízí zázemí pro zajištění odborné systematické záměrné a cílené pomoci a podpoře osobám s PAS, jejich rodinám a blízkým. Prostor je přizpůsoben pro výuku funkčních návyků a smysluplných aktivit. 

- svépomocné skupiny (rodičovská a sourozenecká skupina)

- odpolední aktivity pro děti (hravé učení - nácviky sociálních dovedností pro děti s PAS, Klub pro náctileté děti s PAS, Kreativní dílna a Smyslová terapie - snoezelen)

  • Příměstské tábory
  • Terapeutické pobyty
  • Pobyty pro děti s PAS
  • Matky na tahu- aktivita pro maminky 
  • Tématické jednorázové akce - Mikuláš, Valentýn    
  • Individuální konzultace  
  

ABC, o.p.s.

nábřeží SPB 455/26, 70800 Ostrava - Poruba

 

www.autistickedite.cz

E | info.abc.ops@gmail.com 

 

Ředitel a Statutární zástupce - Pavlína Dohnalová

T |+ 420 723 426 275, E | pavlina.dohnalova@autistickedite.cz 

 

Správce Herny - Julie Dohnalová
T | +420 606 558 249