Autismus bez cenzury (ABC)

3. srpna 2022 , 11:11

3. srpna 2022, 11:11

 

Kdo je ABC

Autismus bez cenzury (ABC) je organizace sdružující rodiny dětí s autismem, která spolupracuje s odborníky a realizuje vlastní vzdělávací aktivity (např. semináře a workshopy).

 

Co nabízí ABC

Organizace ABC má v pronajatých prostorách denní Centrum, které nabízí zázemí pro všechny jeho aktivity, které podporují rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a jinými handicapy.

Centrum je otevřeno i pro rodiče se zdravými dětmi a tak se přirozeným způsobem prolíná svět zdravých a s handicapem.

 

I obyčejní lidé, 

mohou dělat neobyčejné věci,

pomáhejte s námi.

ABC

 

Zpráva o činnosti Centra ABC o.p.s.

"Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali během roku zvládnout tolik aktivit pro klienty, tj. rodiny pečující o děti s PAS, přestože hygienické opatření ohledně Covidu nám neumožnovaly všechny aktivity. Rozvoj našich služeb by se neobešel bez aktivního a vstřícného přístupu zaměstnanců i spolupracujících dobrovolníků ABC. Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup klienti a jejich rodinní příslušníci velmi vysoce oceňují.

Rok 2021, byl rokem covidových opatření. Věříme, že vedení společnosti se bude aktivně snažit co nejvíce se přiblížit k jednomu ze zásadních vytýčených cílů Centra ABC o.p.s., a to přispět k integraci autistických dětí do majoritní společnosti a informační osvětou ovlivnit společnost tak, aby také ona přijala  autisty jako svoji nedílnou součást. Věřím, že vzhledem k přílivu nových peněz z dotací se nám podaří v roce 2022 tuto optimistickou vizi naplnit."

Tak zní výtah z úvodního slova ve VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2021 ABC o.p.s.  od Předsedy správní rady ABC o.p.s., Ing. Tomáše Wroblowského, Ph.D., 

 

ABC, o.p.s.

nábřeží SPB 455/26, 70800 Ostrava - Poruba

 

www.autistickedite.cz

E | info.abc.ops@gmail.com 

 

Ředitel a Statutární zástupce - Pavlína Dohnalová

T |+ 420 723 426 275, E | pavlina.dohnalova@autistickedite.cz 

 

Správce Herny - Julie Dohnalová
T | +420 606 558 249