Nadace Z + M

Rovné šance pro osoby
se zdravotním omezením

Co děláme

O nadaci Z + M

Nadace Z + M byla vytvořena za účelem pomoci lidem se zdravotním postižením či omezením. Smyslem je zlepšit každodenní život těchto osob, integrovat je do společnosti, poskytnout jim pracovní zázemí a finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek, hardware, speciálních softwarů, zajištění vzdělávacích kurzů a jiných potřeb, které jim umožní žít důstojný a spokojený život.

Více o nás

Jak pomáháme

Na co přispíváme

Příspěvky na kompenzační pomůcky

Standardní i speciální kompenzační pomůcky, kompenzační software a další

Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce

Zaměstnáváme stovky osob se změněnou pracovní schopností. Přispíváme na vzdělávací i rekvalifikační kurzy

Léčebné procedury, terapie a léky

Příspěvky na léčebné terapie, procedury a léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dokáží zlepšit zdravotní či mentální stav OZP

Více o příspěvcích

Podání žádosti

Jak žádat?

Potřebujete pomoci a rádi byste zažádali o příspěvek?
Je to jednoduché. Stačí vyplnit žádost, přiložit nutné dokumenty a zaslat nám ji.
O zbytek se už postará náš tým.

Podat žádost