O Nadaci Z + M

Kdo jsme a co děláme

 

Kdo jsme

Nadace Z + M byla založena za účelem pomoci lidem se zdravotním omezením ke zlepšení jejich každodenního života.

Za Nadací Z + M stojí silné společnosti zakladatele Z + M PROPERTY a. s., které zaměstnávají více než 500 zdravotně znevýhodněných kolegů, díky čemuž máme letitou zkušenost s touto problematikou.

V rámci nadace přispíváme jak jedincům, tak organizacím poskytujícím lidem s různým typem handicapu kvalitní služby a pomoc v plnohodnotném zapojení se do společnosti.

 

 

Snažíme se pomáhat také těm,

kteří mohou a chtějí být začleněni na pracovní trh.

 

Lidé v nadaci

Žaneta Papíková

ředitelka nadace a předsedkyně správní rady

Karel Slabej

člen správní rady