Sbírkový účet

Sbírkový účet Nadace Z + M

  

Banka: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Název bankovního účtu: Nadace Z + M

Měna účtu: CZK

 

Číslo bankovního účtu pro platby z ČR: 9212632/0800

Číslo bankovního účtu pro platby ze zahraničí:  -

 

Pokud chcete přispět konkrétnímu člověku, nezapomeňte při platbě uvést jeho/její VARIABILNÍ SYMBOL.