Co děláme

Rádi pomůžeme všem co to potřebují

 

nadace-zm-logo-ctverec-potrebuji-pomoc.jpg
 • potřebuji kompenzační pomůcky
 • potřebuji kompenzační software
 • potřebuji úpravu bydlení
 • potřebuji bezbariérový přístup 
 • potřebuji zaměstnání
 • potřebuji příspěvek na léčebné terapie, procedury a léky
nadace-zm-logo-ctverec-chci-pomoci.jpg
 • chci být dobrovolníkem nadace
 • chci pomoci na konkrétní sbírku
 • chci být sponzorem sbírky
 • chci být partnerem nadace a pomáhat pravidelně 

NADACE Z + M 

 • přispívá na standardní i speciální kompenzační pomůcky, kompenzační software a další potřeby;
 • zaměstnává stovky osob se změněnou pracovní schopností;
 • přispívá na vzdělávací i rekvalifikační kurzy;
 • přispívá na léčebné terapie, procedury a léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dokáží zlepšit zdravotní či mentální stav OZP.

 

Kdo může ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

Do jednotlivých projektů se mohou přihlásit osoby se zdravotním omezením nebo organizace, které tyto osoby podporují a spolupracují s nimi. Peněžní prostředky jsou vždy ve 100 % určeny pouze a jen na podporu OZP.

 

Formy ÚHRADY PŘÍSPĚVKŮ

Z hlediska konkrétní situace a individuálních potřeb příjemce, používá Nadace nejčastěji dva způsoby pomoci:

 • příspěvek jednorázový menšího rozsahu, který je vyplácen po odsouhlasení žádosti Správní radou a podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku;
 • příspěvek většího rozsahu nebo dlouhodobého charakteru - nadace k účtu sbírky přidělí navíc variabilní symbol (dále jen VS), který zveřejní na svém webu. Nadace pak zveřejní příběh žádající osoby a aktivně se snaží oslovovat dárce a vybrat tak finanční prostředky.

Míša s maminkou rehabilitují

Rehabilitace pro Zuzanku

Podporujeme para sportovce

Spolupracujeme s Charitou sv. Alexandra