Jak pomáháme

Na co přispíváme

Příspěvky na kompenzační pomůcky

Standardní i speciální kompenzační pomůcky, kompenzační software a další

Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce

Zaměstnáváme stovky osob se změněnou pracovní schopností. Přispíváme na vzdělávací i rekvalifikační kurzy

Léčebné procedury, terapie a léky

Příspěvky na léčebné terapie, procedury a léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dokáží zlepšit zdravotní či mentální stav OZP

 


KOMU POMÁHÁME?

Kdo může žádat o příspěvek

Do jednotlivých projektů se mohou přihlásit osoby se zdravotním omezením nebo organizace, které tyto osoby podporují a spolupracují s nimi. Peněžní prostředky jsou vždy ve 100 % určeny pouze a jen na podporu OZP.

 

Z hlediska konkrétní situace a individuálních potřeb příjemce používá Nadace nejčastěji dva způsoby pomoci:

příspěvek jednorázový menšího rozsahu,
který je vyplácen po odsouhlasení žádosti Správní radou

příspěvek většího rozsahu nebo dlouhodobého charakteru
nadace k účtu sbírky přidělí navíc variabilní symbol (dále jen VS), který zveřejní na svém webu. Nadace pak zveřejní příběh žádající osoby a aktivně se snaží oslovovat dárce a vybrat tak finanční prostředky.