Rehabilitace pro Martina

23. května 2022 , 09:17

23. května 2022, 09:17

 

Kolem nás je spousta životních příběhů. Některé jsou příjemné, jiné méně. Ty, které se dotknou našeho zdraví, jsou jistě ty nejzávažnější a ne příliš radostné.

 

Příběh Martina

Nedávno se na naši nadaci obrátila rodina Kunčárova. Rodiče mají dospělého syna Martina, který mimo jiné nemoci, také trpí dětskou mozkovou obrnou kvadruparetického typu.

Martin pravidelně jedenkrát v týdnu navštěvuje rehabilitace v ARCADA NeuroMedical Center ve Zlíně. Při jeho cvičení je oblečen do speciálního oblečku TheraTogs, který pomáhá s lepším držením těla a také je používán závěsný systém 'spider', který zase zajišťuje ideální postavení kloubů na nohou. 

Pro Martina je pravidelné cvičení velmi důležité, potřebuje ho, aby se jeho zdravotní stav udržel v co nejlepší kondici a zpomalilo se tak degeneraci už tak hraničních hodnot kyčelních kloubů.

Maminka i tatínek Martina se nám svěřili a požádali nás o finanční pomoc, neboť jsou již vyčerpaní z nefungujícího systému našeho státu. Nemají již finanční prostředky na to, aby hradili synovy rehabilitace, které potřebuje ze všeho nejvíce. Největším jejich životním snem je, aby mohli Martinovi vybudovat vlastní domácí tělocvičnu, kterou by mohl využívat takřka neustále a cvičením tak udržovat své tělo v tom nejlepším stavu jak je možné.

 

"My víme, že sny se plní a jsme rádi, že můžeme Martinovi také pomoci. Proto jsme se s rodiči domluvili a uhradili mu plnohodnotné rehabilitace ve výši 23 400 Kč, na čtvrt roku dopředu".

Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M

 

ARCADA NeuroMedical Center s.r.o.

Pobočka Zlín

Broučkova 292
760 01 Zlín

 

T +420 601 010 145

E | zlin@arcada-center.com