Spolupracujeme s ISNA-MSE®

28. března 2022 , 12:51

28. března 2022, 12:51

 

Snoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vztahu s klientem“.

PhDr. Mgr. Renáta Filatova
Členka 15členné mezinárodní rady ISNA-MSE

 

ISNA-MSE® z.s. je nestátní nezisková organizace, jejíž poslání je spojeno s šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích (v resortech MŠMT, MPSV, MZ a MV) v konceptu Snoezelen-MSE, který byl vyvinut v Holandsku.

 

Spolupráce mezi Nadací Z + M a ISNA-MSE® z.s. započala již koncem minulého roku, kdy jsme společně s poslancem Ivo Vondrákem věnovali této neziskové organizaci finanční dar ve výši 20 000 Kč k zakoupení potřebných pomůcek. Také se spustila sbírka luštěnin, do které se velice aktivně zapojili zaměstnanci společnosti Z + M a v rekordním čase nashromáždili tolik potřebné terapeutické pomůcky pro děti - 286 kg luštěnin, 200 kg těstovin a 200 baterií.

 

Co je SNOEZELEN-MSE?

SNOEZELEN-MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů.

Byl vyvinut v polovině 70. let 20. století a je praktikován po celém světě.

SNOEZELEN-MSE se řídí etickými principy obohacování kvality života.

Tento sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí

SNOEZELEN-MSE má dvě stálé roviny – smyslovou a psychickou – a obě spolu úzce souvisí.

Vzniká tak spojení smyslových aktivit – cíleného a nového vnímání s psychologickými kategoriemi, jako je důraz ne na výkon, ale na vzájemné sdílení, naplnění potřeb bezpečí, jistot, rozvoj vztahů, komunikace.

Speciálně zařízená místnost vytváří a umocňuje pocity a vše, co se zde děje.

 

"Jsme moc rádi, že jsme se s paní ředitelkou spřátelili, moc si toho vážíme a věříme, že naše prvotní finanční pomoc pro jejich 10 klientů není poslední a budeme i nadále společně pomáhat všem, kteří naši pomoc potřebují".

Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z+ M

 

ISNA-MSE, z.s.

Dolní 3034/101

700 30 Ostrava-Zábřeh

 

www.isna-mse.cz 

 

T | +420 774 490 979, E | asociace@isna-mse.cz