Svépomocná společnost Mlýnek

1. září 2022 , 16:00

1. září 2022, 16:00

 

Foto: Ing. Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M a Michal Tarabčák, předseda hnutí Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. a zaměstnanec Z + M servis, spol. s r.o.
Foto: Ing. Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M a Michal Tarabčák, předseda hnutí Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. a zaměstnanec Z + M servis, spol. s r.o.

Foto: Ing. Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M a Michal Tarabčák, předseda hnutí Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. a zaměstnanec Z + M servis, spol. s r.o.

 

Co je KLUB MLÝNEK

Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. je příspěvkové, občanské a svépomocné hnutí neziskového charakteru, s krajskou působností a dlouholetou tradicí.

S pomocí sponzorů se snaží co nejvíce vyhovět individuálním požadavkům svých klientů a návštěvníků.

 

Co nabízí

Smyslem a posláním organizace je osvětová činnost a pomoc při uspokojování potřeb občanů s duševním onemocněním, jejich podpora k vedení smysluplného aktivního života a rozvíjení vztahových sítí ve svém přirozeném prostředí.

Cílem organizace je realizace svépomocných iniciativ lidí trpících duševní nemocí, kombinovaná se službami, poskytovanými odbornými pracovníky z oblasti zdravotní i sociální.

Členem Mlýnku se může stát každý (i příbuzní a blízcí duševně nemocných). Členství je podmínkou pro užívání služeb organizace a vyplývají z něj výhody pro členy.

Činnost organizace je vyvíjena i v rámci "Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Ostravy". Pomáháme vytvářet širokou, propojenou síť sociálních služeb a tím omezit dlouhodobé hospitalizace duševně nemocných. Jsme zváni na informační schůzky do Stacionáře psychiatrické péče Fakultní nemocnice Ostrava a do Psychiatrické Léčebny Opava, kde seznamujeme pacienty s naší činností a nabízíme jim podporu po propuštění. Největší část klientů k nám přichází z ambulancí psychiatrů a klinických psychologů.

 

Činnost organizace

  • psychoterapeutické skupinky - oblíbené skupinky pod vedením psychologa

  • kulturní akce a výlety - návštěvy divadel, vernisáží, výstav, zoologické zahrady a výlety

  • sportovní aktivity a relaxační techniky - volejbal, bowling, šipky, šachy, plavání, relaxační a cvičební techniky, jízda na kolech, rotopedu atd.

  • arteterapie - arteterapeutické činnosti s využitím různých jednoduchých výtvarných technik

  • ostatní volnočasové aktivity - kreativní dílnička, vaření, šití na šicím stroji, angličtina, práce s PC a internetem, společenství, aj. 

  • oslavy a akce - velice rádi oslavujeme společně narozeniny našich členů, organizujeme plesy a besídky, zúčastňujeme se akcí pořádaných ostatními organizacemi a Statutárním Městem Ostrava

 

Členové

Svépomocné společnost Mlýnek, z. s.

jsou také z řad našich zaměstnanců.

 

"Vždy mám velkou radost, když se mohu potkat s našimi zaměstnanci i mimo pracovní prostředí a vidím, jak jim se daří i v jejich dalších aktivitách. Těší mě, že se na mě obrátil pan Michal Tarabčák předseda hnutí Svépomocná společnost Mlýnek, z. s., který mě provedl prostory a seznámil mě s jejich programem. 
Moc rádi jsme s nadací pomohli a přispěli na každoroční pobyt, který lidem s duševním onemocněním, ke kterým já mám velmi blízko, pomáhá. Pobyt v přírodě, různorodé aktivity a kolektiv to vše přispívá k pozitivní mysli i když vím, že doba není jednoduchá, o to více držím palce, ale vím, že vy to zvládnete... máte i naši podporu".

Ing. Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M

Svépomocná společnost Mlýnek, z. s.

Nádražní 1110/44

702 00 Ostrava

 

www.klubmlynek.cz 

 

T | +420 596 115 427, E | klubmlynek@seznam.cz