Zhodnocení činnosti Nadace Z + M

20. září 2022 , 18:43

20. září 2022, 18:43

 

Foto: Ing. Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M
Foto: Ing. Žaneta Papíková, ředitelka Nadace Z + M

Účel Nadace Z + M

Nadace Z + M byla založena dne 21. dubna 2021, společností Z + M PROPERTY a.s. za účelem podpory a realizace projektů pomoci osobám se zdravotním postižením, jakož i dalším osobám zdravotně handicapovaným, v oblasti sociální, humanitární, charitativní, ale také v oblasti zdravotnictví a péče o lidské zdraví, školství, výchovy a vzdělávání, sportu, tělovýchovy i kultury a vědy a výzkumu.

 

Ředitelkou nadace je Ing. Žaneta Papíková, se kterou jsme se mohli potkávat na různých schůzkách, jednáních, v sociálních a zdravotních zařízeních, firemních akcích a na dalších sportovních aktivitách.

Nutno říci, že se nadace za tak krátkou dobu stala velmi úspěšnou, o čemž hovoří její pomoc a spolupráce s mnohými spolky a organiazcemi a my jsme za to to moc rádi a vděčni.

 

Nadace v číslech

Od doby vzniku nadace ke dni 31. srpna 2022, jsme mezi naše žadatele poskytli dary ve výši 1 160 026 Kč. Podařilo se nám podpořit a pomohli jsme dohromady 52 životním příběhům a navázali jsme spolupráci s 22 organizacemi.

A to nám dává smysl. A jsme nesmírně rádi a děkujeme všem našim 44 dárcům, kteří se rozhodli a věnovali své finanční prostředky na podporu jiným lidem, jejichž osudy nejsou mnohdy veselé, ale právě díky těmto darům jsou trošku snažší. 


Věříme, že i nadále se bude naší Nadaci Z + M dařit a bude moci poskytnout dary a pomoci i dalším lidem a tak vnést jiskru radosti do jejich života.