Relaxační pobyt ve Špindlu

6. září 2022 , 16:54

6. září 2022, 16:54

 

Letošní prázdniny byly takové, jako bývaly dříve. Měli jsme možnost prožít mnoho krásných, slunečných a teplých dní, v přírodě to vonělo a nádherně bzučelo nejrůznějším hmyzem, zkrátka pohádka.

Právě tento čas využil spolek For Help a uspořádal relaxační pobyt, který byl velmi specifický.

Byly vybrány rodiny, které mají děti s poruchou autistického spektra a jinými přidruženými poruchami a které se spolkem dlouhodobě spolupracují a tuto pomoc doopravdy potřebují. Tento ozdravný pobyt probíhal v temínu 27.8.- 3.9.2022 v hotelu  Orea RESORT Horal ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších a my v nadaci věříme, že se tam účastníkům moc líbilo a společně prožili krásný týden s vůní Krkonoš.

 

Nadace Z + M vyhověla žádosti spolku For Help a přispěla na tento ozdravný a relaxační pobyt částkou 30 000 Kč.

"Děkujeme Nadaci Z+M, že dali příležitost,

aby si děti a jejich unavení rodiče

užili čerstvého vzduchu a klidu hor".

Spolek For Help

 

Chcete-li podpořit spolek For Help, můžete přispět jakoukoliv částkou na jejich účet: 2100819530/2010. Děkujeme Vám.

FOR HELP s.r.o.
FOR HELP – Autismus z.s.

Československých tankistů 59

747 96 Dolní Lhota

 

www.forhelp.cz 

T | +420 607 026 377, E | m.biegunova@forhelp1.cz